Ремонт поправка зареждане на климатици Пловдив

Гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на всички марки климатици, предлагани на българския пазар. Диагностика и ремонт в градовете София и Пловдив, както и близките населени места.

Цената за диагностициране за пловдив е в размер на 20 лв.

Екипът на RGB Clima Пловдив по възможност осъществява преценка на място (и в сервиз) на причините за повредата:

При неработещ климатик се проверява с тестер дали външното тяло излъчва сигнал към вътрешното тяло на климатика, дали има проблем в захранването и предпазителя на платката.

При функциониране само на вътрешното тяло е необходимо замерване на захранването и проверка на предпазителя.

При работещ климатик, но лошо качество на отопление или охлаждане се закачат манометри на сервизния вентил и се премерва налягането на фреона.

Често срещан резултат от диагностиката е необходимост от ремонт на платката на климатика.

Ценови диапазон на профилактика на климатик за Пловдив е от 30 лв. до 70 лв.

За да може Вашия климатик да има безпроблемно поведение, да работи ефективно и да има дълъг живот е важно извършването на профилактика и навременен ремонт при необходимост. Препоръчително е един до два пъти годишно (преди летен и зимен период) да се извършва специализирана профилактика на климатика посрдеством необходимите уреди и инструменти,

Профилактиката на Вашия климатик е много важна за:

Продължителността на живота на климатика;

За по-здравословен и уютен микроклимат в помещението;

За по-нисък разход на консумирана електроенергия, гарантирана от производителя;

За оптимална цена на евентуален ремонт на климатика (когато проблемът се диагностицира на време);

Гарантирано бързо и качествено клиентско обслужване: установяване на контакт не по-късно от 24 часа след запитване на електронната поща!

Частичната профилактика на климатика  на място включва:

Обща преценка на състоянието на климатика;

Почистване и дезинфекциране на въздушните филтри;

Третиране на вътрешното тяло с вода и препарат, който почиства и ароматизира, за да се подобри топлоотделянето и охлаждането на вътрешното тяло;

Преценка на състоянието на дренажа и почистването му (при необходимост);

Замерване на техническите показатели на системата (входящата и изходящата температура на вътрешното тяло, налягането на фреона).

Забележка: За колонни климатици се предлага само услугата за частична профилактика.

Цялостна профилактика на климатик включва:

Демонтиране на вътрешно и/или външо тяло на климатика и транспортирането му извън обекта (до 20 км.);

Почистване и третиране с препарат на отделните части на киматика;

Монтиране на климатика на обекта и стартирането му;

Замерване на техническите показатели на системата.

Извършваме  горе описаните ремонти  в  град Пловдив и пловдивска област


Партньори за строителни ремонти

Всичко за вашият покрив за клиентите от Пловдив  град и област от „Борисови“